ĐĂNG KÝ THAM GIA

Đăng ký tham gia Cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc TINH TING TINH bằng 2 hình thức:

CÁCH 1. ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP TẠI ĐÂY:

CÁCH 2. GỬI BÀI DỰ THI CỦA BẠN ĐẾN BAN TỔ CHỨC: